Nasi weterynarze

  • dr n. wet. Janusz Stańczyk - specjalista chorób psów i kotów, jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. To długoletni pracownik naukowy Kliniki Rozrodu Zwierząt. Swoją wiedzę zdobywał na licznych stażach i stypendiach zagranicznych. Zajmuje się głównie rozrodem zwierząt, onkologią oraz leczeniem chorób wewnętrznych. 
     
  • dr n. wet. Wojciech Stańczyk – specjalista chirurg, ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2003 roku. W  2010 roku obronił pracę doktorską z zakresu chirurgicznego i zachowawczego leczenia dyskopatii u psów. Wiedzę i umiejętności lekarza weterynarii zdobywał i poszerzał na licznych stażach i konferencjach w kraju i za granicą. Zajmuje się medycyną ratunkową, leczeniem internistycznym, w szczególności zaś, interesuje się neurologią i neurochirurgią.